Företagsrekonstruktion för fortlevnad

Alla företag kan få problem. Företaget behöver inte vara instabilt i grunden utan omständigheter kan ge tillfällig brist på medel. Det är en stressig situation som kan förbättras.

Det är lätt att förstå att alla företag kan råka ut för tillfälliga problem emellanåt. Man har en utmärkt affärsidé och bra kunder och leverantörer. Medarbetare och kollegor jobbar på och framtidsutsikterna inom den valda branschen är goda. Ändå kan ibland omständigheterna göra att man får problem med leveranser och betalningar.

Om man hamnat i denna typ av situation är det bäst att inte vänta orimligt länge och hoppas på det bästa. Att se situationen för det den är och agera är en långt bättre strategi. För den företagare som tar bort skygglapparna och agerar aktivt är framtidsutsikterna goda. Det är nu dags att kontakta advokat för företagsrekonstruktion.

Vad vinner man genom en företagsrekonstruktion?

En företagsrekonstruktion är en juridisk åtgärd som kan rädda ett företag som i grunden är livskraftigt. Kan man undvika en konkurs vid tillfälliga problem är mycket vunnet. Ett företag kan leva vidare och bereda arbete för de anställda och fortsätta leverera varor eller tjänster.

Rent konkret upprättar man en ansökan som skickas till tingsrätt för beslut. När tingsrätten beslutat om rekonstruktion händer mycket. Företaget får skydd mot utmätning och kan upprätta ackord. Den statliga lönegarantin träder i kraft och ser till att medarbetarna får sin lön utbetald. Företaget får möjlighet att arbeta sig ur den tillfälliga krisen. För en komplett ansökan är juridisk hjälp ovärderlig.