Att undvika missöden och katastrofer

Att vara förberedd är halva jobbet. När det gäller företagets säkerhet duger det inte att vara varken paranoid eller naiv. Hitta säkerhetsrisker i kunnigt sällskap är smart. Har du koll?

Vissa saker är verkligen eviga. Solens upp- och nedgång är en. Årstidsväxlingar en annan. Försök att bluffa sig till information och pengar av skojare en tredje. Vi ser det ständigt i media. Vissa personer verkar inte kunna låta bli att försöka tillskansa sig andras egendom.

Företeelsen är inte ny men ändå hittar bedragare ständigt nya offer. För den som är fast besluten att inte hamna i den rollen är det mer än vettigt att anlita en säkerhetskonsult från 2Secure. Det är helt enkelt nödvändigt.

Risker och problem ser ut på många olika sätt i dagens samhälle. Det vi inte kunde drömma om för trettio år sen – allvarlig skada för företags varumärke och ekonomi – är ingen ovanlighet idag.

Riskanalys och åtgärder

Medan det fortfarande existerar rent fysiska risker för företag och dess anställda har datasäkerhet idag fått en helt annan betydelse. I en del miljöer behöver företag skydda de egna lokalerna med vakter och kodlås. På så sätt skapar man också en trygg miljö där de anställda kan arbeta effektivt.

Att komma åt de risker som finns med intrång i datasystemen – vare sig det gäller orderkedja, kundregister eller ekonomiska transaktioner – blir ett jobb för datakunniga. Genom tester och andra åtgärder hjälper de dig att säkra dina affärssystem. Det är inte en enkel uppgift att stoppa bedragare, men det är fullt möjligt.