Kategoriarkiv: Säkerhet

Brandskyddsutbildning nödvändig för en säker arbetsmiljö

Brandskyddsutbildning för anställda är av yttersta vikt för en säker arbetsmiljö. Genomgång av brandskyddsutrustning och utrymningsvägar bör ske återkommande.

En viktig del för att åstadkomma en säker arbetsmiljö på arbetsplatsen och i offentliga lokaler är att bedriva ett systematiskt brandskyddsarbete (SBA). En del i det är genomförande av brandskyddsutbildning. Kunskap om hur bränder kan förebyggas minskar risken för brand. Om en brand uppstår är kunskap om brandsläckning och utrymning avgörande för att begränsa skador och att rädda liv.

En bra brandskyddsutbildning ska ge kunskap om olika brandorsaker, system och utrustning för brandskydd, genomgång av nödutgångar och rätt hantering av brandfarliga ämnen. Utbildningen bör anpassas efter lokalen det gäller samt vilken verksamhet som pågår där. Hur brand kan förebyggas beror till stor del på verksamheten och byggnadens utformning.

Det finns olika typer av brandskyddsutbildning. För att vara säker på att utbildningen genomförs på ett korrekt sätt bör sakkunniga anlitas. Det finns brandskyddsbolag som utför utbildningar anpassade efter lokalen och verksamheten. Här finns mycket att välja mellan. Utbildningar i grundläggande brandskydd passar såväl de flesta anställda som privatpersoner.

Olika typer av brandskyddsutbildning

Det finns särskilda utbildningar riktade till de som håller på med brandfarliga arbeten, såväl utförare och entreprenörer som ansvariga för fastigheten. Särskilda brandskyddsutbildningar för att öva på utrymning bör självfallet ske i den aktuella lokalen. När man tar in sakkunniga under en utrymningsövning kan de observera och komma med förslag på hur lokalen kan ändras och utrymningen effektiviseras, för att bli ännu bättre på det och därmed öka chansen till att rädda liv.

På en arbetsplats är det bra att utse en eller några stycken till brandskyddsombud och utrymningsledare. Det är ett stort och viktigt ansvar och utbildningen bör vara utförd på rätt sätt. Dessa bör genomgå en särskild utbildning. Utbildningen bör repeteras årligen. Dessa personer kommer sedan att ansvara för att utbilda övriga personal och genomföra utrymningsövningar.

Det finns även utbildning för de brandskyddskontrollanter som utses inom personalen på en arbetsplats. De ansvarar för att regelbundet kontrollera brandskyddsutrustning samt utrymningsvägar. Om lokalerna eller verksamheten ändras bör brandskyddskontrollanterna delta i planeringen och utförandet av förändringen. Kanske behövs en ny utbildning efteråt.

Ett flexibelt passersystem för BRF

Istället för att hålla på med en massa nycklar som kommer bort och tappas är det så mycket bättre att satsa på ett passersystem för BRF, för då har man full koll på att rätt personer har tillträde.

Det är inte bara det att man slipper ha en massa tunga och dyra nycklar att hålla reda på, man får dessutom så mycket bättre koll på vilka som har nycklarna. Ett passersystem för BRF är ett modernt och bekvämt sätt att lösa problemet med att skapa trygghet och bekvämlighet för de boende.

Systemet går ut på att alla som ska ha tillgång till en fastighet får en nyckeltagg av plast istället för en tung och vass nyckel. Taggen är programmerad med precis de behörigheter som innehavaren ska ha.

Ett passersystem för BRF gör att man verkligen kan vara uppdaterad och ha koll

Alla som har försökt ha full koll på ett nyckelsystem vet hur svårt det är. Nycklar tappas bort eller blir stulna, och då måste man ändra lås och göra nya nycklar. Är det en huvudnyckel som har försvunnit måste man byta ut hela systemet. Det är ju sånt som inte ska hända, men det händer ändå.

Har man istället ett passersystem för BRF, avprogrammerar man helt enkelt den försvunna taggen och den går inte längre att använda. Detta gör ju också att man kan avprogrammera nyckeltaggar som lånats ut till hantverkare, hemtjänst eller andra tillfälliga besökare. En vanlig nyckel som lånats ut kan ibland vara svår att få tillbaka.