Redovisningsbyrå i Stockholm för löpande bokföring

Den som driver ett eget företag bör koncentrera sig på att syssla med sin huvuduppgift och lägga ut företagets redovisning på en redovisningsbyrå i Stockholm.

Att driva ditt eget företag är spännande och stimulerande. Du bestämmer själv vad som ska göras och du kan skörda frukterna av ditt eget arbete. Men det finns några fallgropar. Om verksamheten växer i omfattning är det lätt att bli fartblind. Har du ständig kontroll över kostnadsutvecklingen? Behöver du se över dina kalkyler och justera dina priser för att bibehålla lönsamheten?

Att förlita sig på att ha kontroll över kostnaderna mellan “tummen och pekfingret” kan vara förödande. Det kan leda till att kassaflödet börjar sina. Företagets leverantörsfakturor kan inte betalas i tid och efterhand strömmar betalningspåminnelser in i en allt snabbare takt.

En redovisningsbyrå i Stockholm tar hand om rutiner 

Genom att anlita en professionell redovisningsbyrå får du som företagare tid över att arbeta med det som du är bäst på, exempelvis att utveckla nya produkter och att sköta företagets kunder och personal. Men utan säkerställda rutiner för administration av bokföring, skatteredovisning med mera, klarar sig inget företag. För ett mindre företag kan det vara onödigt och alltför kostsamt att ha en egen ekonomiavdelning.

Lösningen är självklart att en redovisningsbyrå sköter uppföljning och kontroll av företagets affärer. Att ha en genomtänkt budget för en kommande period är viktigt. Men lika viktigt är att budgeten följs upp och att avvikelser analyseras. Genom att ta hjälp av en redovisningsbyrå i Stockholm görs den typen av uppföljning på ett effektivt sätt.  

Redovisningsbyrå i Stockholm och start av företag

Peter och Hans har varit arbetskamrater länge, men har beslutat sig för att starta en egen agenturfirma. De har kontakt med huvudmän i hela världen och de känner potentiella kunder i hela Norden sedan tidigare. Deras kompetens är närmast att vara duktiga tekniker och marknadsförare. Ekonomisk redovisning är inte deras bästa gren men de känner till begreppen debet och kredit. 

För att bilda sitt bolag och för att sköta delar av sin administration anlitar de en bokföringsbyrå. Handlingar skickas in till Bolagsverket och Skatteverket. När verksamheten väl är igång är det viktigt att preliminär skatt och mervärdesskatt betalas in i tid. Och naturligtvis ser byrån till att Peter och Hans får periodrapporter som visar den ekonomiska statusen i bolaget.