Outsourcing av lön frigör arbete och tid

Med alla former av leasing och outsourcing betalar man bara för den tjänst man utnyttjar. Outsourcing av lön minskar mycket av arbetsbelastning på företaget.

Man tänker inte på allt extra arbete som tillkommer i varje funktion på firman. Någon ska räkna löner, någon ska gå på kurs, lära sig nya datorer och program, och inte minst måste man hålla sig uppdaterad om myndigheternas regler. Det ska rapporteras, justeras, bokföras och räknas i all oändlighet. Spara på krafterna och anlita kompetent löneoutsourcing istället.

Där finns det löneexperter som redan har koll på arbetsmarknadens avtal och Skatteverkets alla krav, och de sköter allting smidigt och punktligt åt dig. Det är helt enkelt en rationell hantering, och du kan ta del av den hela tiden, året runt. Det är också diskret, och inga känsliga företagsuppgifter lämnas ut.

Enklare administration med outsourcing av lön

Eftersom alla rutinerna hanteras externt vid löneoutsourcing sparar du också många timmar på administration. Du får färdiga listor, och även skatt och arbetsgivaravgifter blir rätt direkt. Olika uppgifter synkroniseras i datorerna, och när en person uppnår en viss ålder och arbetsgivaravgiften förändras, sker uppdateringar automatiskt. Likaså är skattetabeller för olika kommuner inlagda.

Skulle du ha någon anställd för att sköta allt detta, kostar det också mycket på ett år. Du kan inte sätta vem som helst på att räkna löner. Det är alltid känsligt runt semestrar och tider med sjukdomsfall att alla löner betalas punktligt. Anlita en firma för löneoutsourcing så slipper du ängslas för något avbräck i hanteringen.