Juridisk hjälp för byggföretag

Har man ett byggföretag som är i startgroparna för att skriva under ett nytt kontrakt kan det löna sig att hyra in en specialist på entreprenadjuridik – någon som förstår sig på det finstilta.

Ett företag kanske önskar hyra in en byggfirma för ett stort projekt. Man behöver en ny byggnad men kanske saknar kompetens att utföra jobbet själv. Då kan man som byggföretag komma in med en offert och vara med och “tävla” om jobbet. När affären är klar och det är dags att skriva kontrakt är det en bra idé att låta en jurist se över papperen, gärna någon som specialiserar sig på entreprenadjuridik. Det finns nämligen flera olika typer av kontrakt man kan skriva, och det är viktigt att det blir rätt från början.

Vad innebär entreprenadjuridik

Det innebär att ett jobb görs av en entreprenör. Det ska var ett engångsbelopp på hela jobbet och arbetstiden med slutdatum ska vara bestämd. Det finns också något som heter underentreprenör, vilket innebär att huvudentreprenören kan ta in ett annat företag som extern kompetens.

För att man som företagare inte ska behöva sätta sig in i alla dessa olika detaljer kan man ta kontakt med jurister som behärskar affärsjuridik i Göteborg. På så vis kan man som entreprenör fokusera på det som är viktigt, nämligen att planera arbetet på bygget in i minsta detalj, både när det gäller material och bemanning. Det är en förutsättning för att kontraktet ska kunna slutföras på ett professionellt sätt och enligt tidsplanen.