Ekonomisk plan för en BRF – så gör du

Som BRF ska man alltid kunna presentera en ekonomisk plan för att ha rätt att upplåta bostäder. Så här skapar du en ekonomisk plan för din bostadsrättsförening.

Tänk på en ekonomisk plan för en bostadsrättsförening lite som en budget för ett företag. Er BRF har ett registreringsnummer. Ni har kostnader för era bostäder som även innefattar kostnader för underhåll, tillbyggnader och/eller ombyggnad. Allt sådant bör finnas med i planen. Även löpande kostnader och intäkter samt driftskostnader är viktigt att de finns representerade. Det går att som bostadsrättsförening att ta hjälp av en oberoende juristfirma för att upprätta sin ekonomiska plan. Ofta kan en jurist som är insatt i bostadsfrågor ge en kostnadsfri rådgivning inför genomförandet av planen. Detta kan vara en trygghet om man ännu inte har erfarenhet av att själv göra planen.

Bygglov och andra frågetecken kring ekonomisk plan för BRF

Vill man även ansöka om bygglov, bedöms även förutsättningarna för detta utifrån den ekonomiska planen. Man tar hänsyn till föreningens ekonomi samt tittar på om det finns en detaljplan för uppförande av nya bostäder. Allt sådant kan man också som förening kolla med en insatt tredje parts jurist som ger handfasta tips på hur ni på bästa sätt uppvisar transparens och ger full insyn i föreningens ekonomiska mående. Bedömer boverket att ni har de förutsättningar som krävs kan ni bygga nytt. Er ekonomiska plan kommer sedan att synas av oberoende intygsgivare. Dessa personer ska vara helt opartiska, dvs de får inte ha någon anknytning till föreningen.