Aktieägaravtal ett måste för gemensamt ägda aktiebolag

Aktieägaravtal är ett avtal som kan handla om lite vad som helst i ett företag. Det är viktigt att formulera ett sådant, särskilt om man äger ett AB gemensamt.

Vissa läxor lär man sig den hårda vägen. Det gäller särskilt den som försökt avveckla ett gemensamt ägt aktiebolag utan ett välformulerat aktieägaravtal i ryggsäcken. Om ni inte var osams kring hur affärerna skulle skötas innan ni beslöt att lägga ned företaget, så kommer ni vara det efter att ha försökt lägga ned utan ett skrivet avtal.

I ett aktieägaravtal kan man skriva in lite allt möjligt som rör ett aktiebolags affärer. En juridisk rådgivare kommer kunna guida er kring vad som är bra att ha med i aktieägaravtalet. Välj gärna en jurist som har koll på er bransch, för att kunna ta del av lite extra kunskaper utöver de rent juridiska.

Aktieägaravtal besparar er framtida gräl

Se gärna till att utforma ett aktieägaravtal redan innan ni faktiskt startat bolaget. Det är alltid bra att diskutera igenom hur bolaget ska läggas upp i förväg. Men även om ni redan är igång med ert gemensamma AB, finns det all anledning att börja formulera ett juridiskt ramverk. Det är aldrig för sent.

Och om ni skulle upptäcka en del meningsskiljaktigheter när ni sätter er med juristen för att skriva ihop ett aktieägaravtal, är det ju lika bra att ni upptäcker dem när ni fortfarande är inställda på att köra vidare med företaget tillsammans. Nu finns fortfarande tid att lösa upp eventuella knutar. Till skillnad från när ni är i desperat behov av att bli av med aktiebolaget, och börjar bråka för minsta lilla.