Skapa trivsel och ordning på ditt företag

Som företagare – stor eller liten sådan och oavsett bransch – så måste man alltid sköta om sin bokföring, redovisning och annat som kan röra företaget och de anställda man har där. Gör man inte det så riskerar man dels att förlora mycket pengar och dels också dryga böter och till och med fängelse. Ekobrott är ingenting som myndigheterna ser mellan fingrarna med och anledningen till detta är att det – helt enkelt – är så vanligt och så utbrett att man måste ha en stor straffsats i ett rent avskräckande syfte. Omedvetet fusk eller medvetet sådant spelar ingen roll – lagen tar ingen hänsyn till detta och det är också en tanke som man som företagare måste ha i bakhuvudet.

Detta är egentligen A och O som företagare; håll koll på din redovisning och din bokföring, ta hjälp om det behövs och betala hellre några extra kronor för detta. Finns det då några andra saker utöver redovisning och andra pappersjobb som man ska tänka på som företagare? Ja, det finns några saker som kan underlätta – både ekonomiskt och i hur de anställda ska kunna trivas bättre. Vid det sistnämnda – de anställdas trivsel – så får man dock här ta lite hänsyn till hur stort företag man driver och inom vilken bransch man är verksam inom. Det skiljer ju trots allt lite mellan en snickare och ett företag som jobbar inom IT-branschen, eller hur?

Det vi menar är att behoven ser lite olika ut beroende på om det är ett kontorsjobb eller jobb som mestadels sker ute på fältet och i punkterna som följer nedan så fokuserar vi för enkelhetens skull på kontorsyrken. Här följer alltså några lätta tips på hur ett företag ska kunna öka sin omsättning och få sina anställda att trivas och därigenom arbeta bättre.

  • Lej bort det du inte klarar. Detta nämnde vi ovan; bokföring, redovisning, löner, skatter… Anlita en redovisningsbyrå eller något annat för detta och fokusera på det väsentliga för ditt företag.
  • Håll det fräscht. Ett smutsigt kontor skapar ofta dålig trivsel, får de anställda att anstränga sig mindre och kan dessutom leda till sjukdomar. Sjukdomar som du alltså i slutändan får betala i form av sjukdagar. Håll rent och utöka din kontorsstädning!
  • Aktiviteter. Med detta menar vi att du som företagare måste skapa en slags vi-känsla bland dina anställda. Du måste alltså aktivt jobba med att anordna saker som får dem att känna gemenskap och därigenom bygga upp en känsla för ditt företag. Här kan det handla om middagar, fysiska aktiviteter och andra utmaningar som håller dem på tårna och får dem att känna uppskattning.
  • Bli en i gänget. Här kan det bli knivigt, som ägare måste du hitta den tunna linjen mellan distans och respekt och att ändå bli en del av de anställda. Var schysst, var korrekt och ta de tuffa besluten utan att vela och tänka efter. Du ska ha hårda nypor men ändå vara snäll – svårt som sagt, men inte omöjligt.

De här punkterna kan vara det som skiljer ett bra företag mot ett dåligt. Men – återigen, skilj på branscher och på verksamheter och framförallt; sköt bokföring och redovisning. Det är det absolut viktigaste.

Gör bättre affärer – förstå affärsjuridik

Många företag sköter sina affärer på egen hand och efter eget huvud – något som i många fall fungerar bra men som – tyvärr – i andra fall leder raka vägen till fängelse utan att passera gå. Detta ligger ofta i en företagares natur och handlar i regel om snabba beslut där magkänslan får leda dem i den riktning där de tror att de stora pengarna finns. I många fall kan denna magkänsla få företagare att ta en väg som inte direkt följer Sveriges lagar och det är i dessa fall som man alltså kan komma att straffas med böter eller fängelse.

Anledningen här är att man inte förstår sig på området affärsjuridik och att man inte tar den hjälp som finns tillgänglig inom detta. Använder man sig av en affärsjurist så minimerar man nämligen riskerna att affärer sker på de något grumliga vatten som kan leda till kännbara straff och det är också det som affärsjuridik i stort handlar om. Jobbar man som affärsjurist så handlar nämligen mycket av jobbet om att vägleda sina klienter till bättre affärer och det är också därför som samtliga affärsjurister också är erkänt duktiga och utbildade inom företagsekonomi.

Tar man hjälp av en kunnig jurist inom affärsjuridik så finns det också väldigt mycket pengar att tjäna och man ska alltså se en jurist som ett slags bollplank som ser till dina intressen då det handlar om avtal, upphandlingar och andra affärer. Förtroendet som man som företagare bygger upp till den jurist inom affärsjuridik förvandlas också till en slags relation som brukar sträcka sig över lång tid där båda parter kan dra nytta av varandra. Att vara verksam som företagare handlar alltså om att göra så bra affärer som möjligt där man följer lagen till punkt och pricka – en person kunnig inom affärsjuridik är således en nyckel till att detta kan genomföras.

Hur en jurist inom affärsjuridik jobbar

Ser man detta från den andra sidan – från juristens perspektiv – så handlar det mycket om att vara den moraliska kompassen som klienten kan luta sig mot innan ett viktigt beslut fattas. Dessutom så handlar affärsjuridik mycket om att läsa av den andres drag, lite som en schackspelare. I detta ligger i att man sluter avtal och försöker hitta den väg som leder till den bästa affären för sin klient – samtidigt som naturligtvis den andra parten också har en jurist som i sin tur försöker göra samma sak. Det blir här alltså två jurister verksamma inom affärsjuridik som båda vill samma sak – att generera bäst lösning för den klient de representerar.

Man måste alltså här han förmåga att läsa spelet, förutse den andres drag och därefter hitta på ett motdrag som ligger i klientens bästa intresse. Det är därför många affärsuppgörelser blir både långrandiga och segdragna och spontant kan man alltså säga tt det vid dessa lägen handlar om skickliga jurister som verkligen kan affärsjuridik. Detta går alltså till mångt och mycket att jämföra med en riktigt spännande schackmatch.