Konkursansökan – juridisk hjälp viktig

Att som företagare tvingas lämna in en ansökan om konkurs är ett tungt nederlag. Man har in i det sista hoppats på en räddning och på att vinden ska vända. Att se den idé man haft och de förhoppningar man känt grusas innebär också att man kan känna sig värdelös. Hur kunde jag misslyckas?

Det kan finnas många orsaker till varför man tvingas lämna in en konkursansökan – men oavsett vilket så är det viktigt att man gör rätt för sig och att man tar juridisk hjälp för att se till att allt följer de lagar och regler som finns. Här nedan tänkte vi rada upp lite blandade punkter om en konkursansökan och en konkurs – enligt följande:

  • Viktigt med hjälp. Vi nämnde ovan att man som företagare gör bäst i att anlita en juridisk sakkunnig i samband med att man lämnar in en ansökan om konkurs. Denne kan även hjälpa dig att eventuellt undvika en sådan. En jurist kan exempelvis försöka tala med gäldenärer och sluta nya avtal med dessa. Utöver den juridiska hjälpen rekommenderas även en revisor – med då på ett tidigt stadium och för att hjälpa dig att vända skutan. Upptäcker du att du saknar ekonomiska medel och att ditt företag börjar bli insolvent så kan en revisor bistå med råd om hur du kan strukturera om företaget och sänka kostnaderna. Detta förutsätter emellertid att du agerar i tid.
  • Ett misslyckande – ingen katastrof. Att gå i konkurs är ett misslyckande, men det behöver inte vara en ren katastrof. Många lyckade företagare har de facto en konkurs i bagaget. Det handlar om läropengar och om att lära sig av de misstag man har begått – och göra bättre ifrån sig nästa gång. Gråt lite, dra lärdom, borsta av dig och hoppa upp på hästen igen.
  • Stolthet och ärlighet. Det tuffaste är att din konkurs drabbar andra. Affärspartners, leverantörer, anställda – alla kommer att drabbas. Genom att vara ärlig och öppen och genom att agera korrekt så finns det också goda möjligheter att relationerna kan bevaras och växa sig starka även för framtiden. I den frågan blir vikten av juridisk hjälp viktig.

Hyra tomt i Stockholm: Ett smart alternativ för företag och privatpersoner

När behovet av utrymme i Stockholmsområdet är stort, behöver du inte längre söka på ”Hyra tomt Stockholm”. Vi har svaren du behöver!

Stockholm är en stad med trånga utrymmen och hög befolkningstäthet. För de som behöver plats att ställa upp bodar, bilar eller andra större föremål kan det vara en utmaning att hitta tillräckligt med mark. Men innan du börjar googla ”Hyra tomt Stockholm”, ta en titt på detta alternativ.

Fördelarna med att hyra tomt i Stockholm

Här är några anledningar till varför det kan vara klokt att överväga att hyra tomt istället för att köpa:

  • Inga stora investeringar krävs. Att köpa mark i Stockholm är ofta en kostsam investering som kan sätta ditt företag i en osäker finansiell position. Genom att hyra tomt undviker du att behöva ta stora lån och riskera företagets ekonomiska hälsa.
  • Flexibilitet. När du hyr en tomt har du möjlighet att anpassa din användning efter ditt företags behov. Om du inte längre behöver marken eller om kostnaderna blir för höga kan du säga upp hyresavtalet, vilket ger dig större flexibilitet än om du äger marken.
  • Säkerhet och bevakning. Många av de tomter som finns att hyra i Stockholmsområdet är säkra och låsbara. Vissa inkluderar till och med bevakningstjänster för att säkerställa att din egendom är trygg.

Innan du googlar ”Hyra tomt i Stockholm” är det en bra idé att noggrant överväga dina behov och krav. Vill du ställa upp bodar, parkera bilar eller bygga provisoriska lokaler? Var i Stockholm vill du ha din tomt? Genom att tydligt definiera dina mål blir det lättare att hitta den perfekta tomten för ditt ändamål.

Rusta och Matcha Nacka – rådgivning och stöd för dig som arbetssökande 

Att hamna i en situation där man står utanför arbetslivet är långt ifrån en optimal situation. Dels så handlar det om det rent ekonomiska. Som arbetslös – även med A-kassa – så är det knapert och svårt att få pengarna att räcka till. Dels så handlar det även om det egna värdet: man kan lätt känna sig uppgiven och mindre värd om man saknar ett arbete att gå till. Dessutom så handlar det också om det rent sociala och att träffa folk och kollegor dagligen.

 Har du svårt att få jobb så kan Rusta och Matcha i Nacka vara någonting att söka dig till. Rusta och Matcha finns över hela Sverige och är ett program sanktionerat av Arbetsförmedlingen skapat för att hjälpa personer att få ett arbete – eller hitta någonting annat meningsfullt att göra under dagarna där exempelvis studier kan nämnas. 

Det första steget mot att delta vid Rusta och Matcha i Nacka är också att, som inskriven på Arbetsförmedlingen – vilket är ett krav, be om att få chansen. Om detta godkänns så väntar nästa steg. 

Rusta – du förbereds för jobb

Du får hela tiden hjälp av jobbcoacher som engagerat bistår med råd, ser över din erfarenhet, dina positiva sidor och dina styrkor. Du får hjälp med att skriva exempelvis CV och ett personligt brev, du får hjälp med att vässa intervjuteknik som kan hjälpa dig i samband med arbetsintervjuer och du får både peppning och rådgivning hela vägen. Det handlar inte om att sitta av tid: Rusta och Matcha i Nacka brinner för att hjälpa dig att nå ett jobb. 

Matcha – var finns jobbet? 

Nästa steg är att matcha dina kompetenser mot rätt arbetsgivare, bransch och område. Där blir Rusta och Matchas kontaktnät en ovärderlig källa att ösa ur. De har kontakt med olika företag och kan i och med detta hjälpa dig med att få både praktikplatser och/eller ett arbete. Det kan även vara så att du passar bättre för någonting helt annat och kanske får hjälp med att hitta en skola för att helt byta inriktning. Rusta och Matcha i Nacka ser din potential och hjälper dig att nå målet!

Brandskyddsutbildning nödvändig för en säker arbetsmiljö

Brandskyddsutbildning för anställda är av yttersta vikt för en säker arbetsmiljö. Genomgång av brandskyddsutrustning och utrymningsvägar bör ske återkommande.

En viktig del för att åstadkomma en säker arbetsmiljö på arbetsplatsen och i offentliga lokaler är att bedriva ett systematiskt brandskyddsarbete (SBA). En del i det är genomförande av brandskyddsutbildning. Kunskap om hur bränder kan förebyggas minskar risken för brand. Om en brand uppstår är kunskap om brandsläckning och utrymning avgörande för att begränsa skador och att rädda liv.

En bra brandskyddsutbildning ska ge kunskap om olika brandorsaker, system och utrustning för brandskydd, genomgång av nödutgångar och rätt hantering av brandfarliga ämnen. Utbildningen bör anpassas efter lokalen det gäller samt vilken verksamhet som pågår där. Hur brand kan förebyggas beror till stor del på verksamheten och byggnadens utformning.

Det finns olika typer av brandskyddsutbildning. För att vara säker på att utbildningen genomförs på ett korrekt sätt bör sakkunniga anlitas. Det finns brandskyddsbolag som utför utbildningar anpassade efter lokalen och verksamheten. Här finns mycket att välja mellan. Utbildningar i grundläggande brandskydd passar såväl de flesta anställda som privatpersoner.

Olika typer av brandskyddsutbildning

Det finns särskilda utbildningar riktade till de som håller på med brandfarliga arbeten, såväl utförare och entreprenörer som ansvariga för fastigheten. Särskilda brandskyddsutbildningar för att öva på utrymning bör självfallet ske i den aktuella lokalen. När man tar in sakkunniga under en utrymningsövning kan de observera och komma med förslag på hur lokalen kan ändras och utrymningen effektiviseras, för att bli ännu bättre på det och därmed öka chansen till att rädda liv.

På en arbetsplats är det bra att utse en eller några stycken till brandskyddsombud och utrymningsledare. Det är ett stort och viktigt ansvar och utbildningen bör vara utförd på rätt sätt. Dessa bör genomgå en särskild utbildning. Utbildningen bör repeteras årligen. Dessa personer kommer sedan att ansvara för att utbilda övriga personal och genomföra utrymningsövningar.

Det finns även utbildning för de brandskyddskontrollanter som utses inom personalen på en arbetsplats. De ansvarar för att regelbundet kontrollera brandskyddsutrustning samt utrymningsvägar. Om lokalerna eller verksamheten ändras bör brandskyddskontrollanterna delta i planeringen och utförandet av förändringen. Kanske behövs en ny utbildning efteråt.

Då har det blivit dags att skaffa företagslarm

Dagen då företaget expanderat mycket och det är många som rör sig i företagets lokaler har det blivit dags att skaffa företagslarm. För företagets bästa. 

Att bestämma sig för att skaffa företagslarm kan ta ett tag. Kanske har firman växt fram på ett organiskt vis. Startat som en liten enmansshow vid ett skrivbord i hemmiljö för att helt plötsligt vara något betydligt större. Kanske skaffat nya, stora lokaler och anställa vilt främmande människor som besitter rätt typ av kompetens.

Plötsligt finns det ett stort företag att ta hand om och när detta väl inträffar är det hög tid att skaffa sig ett företagslarm. Ett pålitligt larm för företag kan vara något av det viktigaste att lägga pengar på för att på bästa möjliga vis skydda sin verksamhet. En kostnad som på alla sätt kan löna sig i längden. 

Ett företagslarm med kameror och passersystem 

Det finns flera olika företagslarm på marknaden. Oavsett vilket larm för företag man väljer att satsa på är det viktigt att se till att det passar det egna företaget. Att det innehåller de olika komponenter som behövs för att hålla verksamheten ordentligt skyddad från yttre hot. 

Förutom larmade dörrar och fönster kan det vara klokt att satsa på någon typ av passersystem. Utrusta personalen med något som gör att de kan identifiera sig vid exempelvis entrén. Även övervakningskameror kan det finnas behov av på ett företag. Detta för att kunna kontrollera vem som rör sig inne i lokalerna. 

Lokalanpassning Göteborg – skapa förändring

Genom en lokalanpassning i Göteborg kan både fastighetsägare och näringsidkare göra stora vinster. En större lokal kan förvandlas till två – eller flera – mindre sådana och samma sak gäller för det motsatta: genom att slå ut några väggar kan man plötsligt få en lokal som passar perfekt för ett öppet kontorslandskap – eller någonting annat som kräver mer yta.

Det finns lokaler tillgängliga, problemet är att många inte är medvetna om att en lokalanpassning i Göteborg är möjlig att genomföra. Har du problem med att hyra ut dina lokaler? Söker du efter en lokal, men har svårt att hitta en som passar dig, din verksamhet och dina unika behov? Kontakta ett företag som specialiserat sig på anpassning av lokaler i Göteborg och påbörja resan mot större lönsamhet.

Hitta rätt partner för lokalanpassning

Många har en tanke att lagt kort ligger är det som gäller. En lokal är fast i formen och kan inte förändras. Fastnar man i dessa tankar så kommer det också att bli svårt att förverkliga sina drömmar om att starta eget. Lika svårt kommer det att bli för en fastighetsägare att de facto få hyra ut de lokaler man äger. Det är viktigt att vara öppen för nya lösningar och att, som det så vackert heter, tänka utanför boxen.

För detta kan man få hjälp. Genom att anlita ett byggföretag som specialiserat sig på lokalanpassning i Göteborg så kan man få helt nya tankar och idéer – och givetvis professionell hjälp med själva utförandet. Det viktiga är att man hittar en partner som är med längs hela resan; en resa som bör starta med ett möte där du får gå igenom vilka visioner du har och där man tittar närmare på hur lokalen ser ut – och hur den kan förändras för att möta dessa visioner och tankar.

En möjlighet att få nya hyresgäster

Du kommer att presenteras ett antal förslag på lösningar och där allt från färger och design ger dig olika alternativ att välja mellan. Att känna förtroende och tillit för företaget är givetvis viktigt – och likaså att säkerställa kunskap och erfarenhet av lokalanpassning. Det senare innebär att du också måste se till att få referenser och se bilder från tidigare projekt företaget utfört.

Allt detta gäller givetvis även dig som fastighetsägare: dina lokaler kan nå nya höjder och du kan genom detta få nya hyresgäster. Se till att ta tillvara den möjligheten.

Hoppa över flyttstädning i Stockholm

Många längtar efter den stundande flytten. Andra fasar då de helst slipper den flyttstädning i Stockholm som väntar. De lämnar över till en städfirma.

Trots att det är en hel månad kvar till Anna och Micke ska flytta från Stockholm till Uppsala har de börjat våndas. Bägge två ser mycket fram emot att få bo i Uppsala. Det är allt som måste göras innan som tar emot. Saker ska packas, men värst av allt, något båda är överens om, är flyttstädningen.

De har otroligt nog redan ordnat garaget då bilen gott kunde stå ute nu när vädret var bra. Källarförrådet skulle de också ta så snart de fått tillgång till det nya huset. Då var bara deras stora trea kvar. Men det var tvunget att vänta tills lägenheten tömts. Vad de inte visste var att Mickes mamma hade kontaktat flyttfirman och bokat flyttstädning i Stockholm.

Överraskade av flyttstädning

Dagen då det var dags för själva flytten hade de blivit tillsagda att åka till nya huset och öppna. Parets mammor skulle se till att flyttfirman kom in i den gamla lägenheten. De skulle förbereda för städningen tills Anna och Micke kom tillbaka. Paret stönade vid tanken på att komma tillbaka, men det bestämdes att det kunde vänta till nästa dag.

Dagen därpå hade Anna och Micke åkt för att komma fram lagom till lunch. Ingen av dem hade någon lust men det var skönt att veta att de skulle få hjälp. När de kom till lägenheten luktade det redan rengöring och de gissade att städningen var igång. Istället möttes de av en lägenhet som genomgått flyttstädning. Inne i hallen stod två leende mammor.

Plastprodukter som kan rädda liv

Plastprodukter är väldigt vanligt i vår vardag, eftersom det är ett så otroligt varierat material. Det är något som går att använda i nästan alla situationer.

Plastprodukter är verkligen något som kan rädda liv. Några sådana som visade sig väldigt användbara under coronapandemin var visir och hostskyddsväggar. De skapade verkligen en tryggare arbetsmiljö och vardag för tusentals människor. Plastprodukter har alltså visat sig vara ett praktiskt vapen.

Men det finns andra sätt som plastprodukter kan rädda liv. Till exempel i form av hållare för informationsblad. Det är väl få av oss som inte har stött på sådana hållare som visat upp livsviktig information. Sådana plastprodukter kan naturligtvis användas i andra situationer också, för att informera kunder eller anställda om olika saker.

Egendesignade plastprodukter

Plast har ju den otroliga förmågan att det är så lätt att jobba med. När du behöver en specifik produkt för ett visst ändamål, så kan plastprodukter vara den givna lösningen. När du tar hjälp av ett proffs i branschen så kan du snabbt få den assistans du behöver att utveckla en produkt som passar för just ert företag.

Hör av dig till någon med lång erfarenhet och stor kunnighet för att få det bästa resultatet. Du behöver bara förklara din idé, och sedan kan du få rådgivning om vad som är bästa sättet att gå vidare på, och om det hela är möjligt att genomföra. Behov är till för att fyllas. När du sedan har en design klar, så kan du också få en klar leveranstid.

Läs mer om plastprodukter på denna sida: https://www.plasticprodukter.se/

Kontorsmöbler i Stockholm – flera anledningar till förnyelse

För dig som spenderar tid framför skrivbordet kan det vara värt att se över vilka kontorsmöbler i Stockholm du kan behöva. Det finns flera goda skäl till det.

Underskatta inte vilka möbler du väljer till kontoret. Av flera anledningar. Till att börja med måste möblerna vara bekväma och ergonomiska för kroppen. I synnerhet om du spenderar väldigt många timmar sittandes på din kontorsstol framför datorn i Stockholm. Då riskerar det att slita enormt på kroppen.

Därmed finns det skäl att se över vad det egentligen är för kontorsmöbler du använder. En kontorsstol som du kan justera till en ergonomisk position är förstås en bra början. Ett höj- och sänkbart skrivbord är också att rekommendera. Då kan du även behöva en speciell matta för fötterna vid de tillfällen då du väljer att stå.

Rätt kontorsmöbler för ditt kontor

Sedan finns det som sagt ytterligare anledningar till att investera i nya kontorsmöbler i Stockholm. Och då handlar det främst om estetiska skäl. Om du nu spenderar en hel del tid på kontoret kan det ju faktiskt vara värt att lägga lite tanke på inredningen. För trivselns skull är det förstås viktigt att möblerna dessutom faller dig i smaken i form av dess design.

Utöver den ergonomiska och estetiska nyttan finns det förstås även ett praktiskt perspektiv. Beroende på vad du använder ditt kontor till kan vissa möbler passa bättre än andra. Får du till exempel besök då och då behöver du ju kunna erbjuda någonting mer än enbart din egen skrivbordsstol att sitta på.

Rusta och matcha för nytt jobb

Arbetsförmedlingen tar nu konsulter till hjälp för att få fler människor i arbete. Med tjänsten rusta och matcha får du chans till en egen plats i yrkeslivet.

Det förväntas att man aktivt söker jobb för att få sin försörjning tryggad. Det är också många som söker massor av jobb utan att ens få svar från företagen. Det kan vara svårt att sälja in sin arbetskraft när det är mängder av ansökningar till varje ledigt jobb. Arbetsgivarna väljer ut ett fåtal som verkar vara de mest meriterade.

Kanske vill du ha mer hjälp än så. Du kanske inte riktigt vet hur du skriver en platsansökan så att du blir intressant för en arbetsgivare. Det kan en leverantör av rusta och matcha hjälpa till med. Dessutom har dessa konsulter ett stort kontaktnät, och de kan tipsa om vilka företag som behöver anställa folk just nu.

Rusta och matcha är en chans

Med Arbetsförmedlingens tjänst, där de anlitar en leverantör av rusta och matcha, får du en mer handfast hjälp till att hitta det jobb som är det rätta för dig. Är du utåtriktad, kanske du vill ha ett jobb där du träffar folk eller svarar i telefon. Om du helst arbetar ensam med detaljuppgifter, kan det finnas avsynings- eller kontrollmoment att göra på någon industri.

Du kan också få tips om yrkesutbildningar du kan söka och eventuella praktikplatser på orten där du kan få arbetsträna. Rusta och matcha är en coach som kan ge dig tips på ny och avlönad sysselsättning.